Hotel Prosper****

STORNO PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ

V případě, že host, který si jakýmkoliv způsobem rezervoval v HOTELu PROSPER**** v Čeladné ubytování včetně případné polopenze a zaplatil zálohovou platbu,  má nárok na vrácení adekvátní částky z této zálohové platby dle následujících podmínek. Hostovi je za dále popsaných podmínek odečten stornovací poplatek za riziko neobsazení dříve rezervovaného pokoje v rezervovaném termínu, které nese HOTEL PROSPER****.  

Pokud host provede STORNO REZERVOVANÉHO UBYTOVÁNÍ z jakéhokoliv důvodu a má uhrazenou zálohu na ubytovaní včetně případné polopenze, je mu HOTEL PROSPER**** povinen vrátit adekvátní částku, dle termínu ohlášení storna ubytování před rezervovaným termínem ubytování:

    1. STORNO více než 30 dnů před dnem ubytování, bez stornovacího poplatku, záloha se vrací v plné výši 100%.
    2. STORNO 30 – 14 dnů před dnem ubytování, storno poplatek ve výši 25%, záloha se vrací ve výši 75%.
    3. STORNO 13 – 7 dnů před dnem ubytování, storno poplatek ve výši 50%, záloha se vrací ve výši 50%.
    4. STORNO 6 – 3 dny před dnem ubytování, storno poplatek ve výši 75%, záloha se vrací ve výši 25%.
    5. STORNO 2 dny a méně před dnem ubytování, storno poplatek ve výši 100%, záloha se  nevrací.

V případě, že důvod stornování ubytování hostem je obzvlášť závažný, může HOTEL PROSPER**** dle svého uvážení neuplatnit stornovací poplatek.

Stornování ubytování z důvodu obavy z nakažení koronavirem COVID-19 není považovaný za obzvlášť závažný.

Uzavření hotelu z důvodu nařízení vlády není důvodem pro vrácení zálohové platby hostovi. V takovém případě je ale HOTEL PROSPER**** povinen nabídnout hostovi stejné ubytování později, v podobném termínu, jaký si rezervoval, tzn. stejný měsíc v období jaro, léto, podzim, zima. V případě, že host nabídku takového ubytování odmítne, uplatňuje se storno poplatek ve výši 100%, tzn. záloha se nevrací.

Jako host je v tomto textu označovaná jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která si jakýmkoliv způsobem objednala a rezervovala ubytování včetně případné polopenze v HOTELu PROSPER**** v Čeladné.
HOTEL PROSPER**** v Čeladné je označení pro provozovatele ubytovacího zařízení HOTEL PROSPER**** v Čeladné.
Zálohová platba je částka, kterou host zaplatil předem HOTELu PROSPER**** v Čeladné za rezervaci ubytování včetně případné polopenze.

Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že Vás tyto STORNO PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ neodradí.

 

STORNO PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ jsou platné od 1. 6. 2020 a vydal je ředitel HOTELU PROSPER**** v Čeladné , Emil Hlahůlek.

  

GALERIE